Zdrowie i uroda

Dziecko z aparatem słuchowym w szkole – przewodnik dla rodzica

aparat słuchowy dla dzieci

Aparat słuchowy u dziecka w wieku szkolnym to często powód do zmartwień. W jaki sposób lepiej przygotować potomstwo na spotkanie z rówieśnikami oraz nauczycielami? Jak uchronić dziecko przed poczuciem odtrącenia i przed odrzuceniem ze strony rówieśników?

Uświadomienie dziecka, w jakiej sytuacji się znajduje

Rodzice powinni uświadomić dziecko, że aparat słuchowy jest dla niego pomocą i w żaden sposób nie zmniejsza jego wartości. Najmłodszy nie może od pierwszych dni w szkole odczuwać spadku pewności siebie, ponieważ to grozi izolacją oraz problemami w rozwoju społecznym. Niektóre placówki edukacyjne informują, czy posiadają odpowiednio wykwalifikowane kadry, które poradzą sobie z nauczaniem dzieci niesłyszących, w tym noszących aparaty. To ważne, żeby dziecko nie czuło się w szkole publicznej „gorsze”. Dobra praktyka to poszukiwanie placówki przystosowanej do takich problemów integracyjnych.

Aparat nie wystarczy, ale dziecko musi trenować, żeby nie opóźnić się w rozwoju

Wizyta u protetyka słuchu, a następnie w sklepie z aparatami słuchowymi to dopiero pierwszy krok ku poprawie słyszenia. Konieczne są regularne ćwiczenia dotyczące interpretacji dźwięków, rozpoznawania sylab, płynnego mówienia. Dzieci z aparatami słuchowymi, które wykonują ćwiczenia słuchowe, rozwijają się podobnie do dzieci słyszących.

Wada wadzie nierówna

Nauczyciele muszą wiedzieć, jak odnosić się do dziecka z niedosłuchem i z jaką wadą mają w ogóle do czynienia. Lekki ubytek słuchu to znacznie mniejsze problemy z komunikacją w porównaniu z zaawansowanym stopniem niedosłuchu. Dziecko z małą wadą może nie wymawiać prawidłowo niektórych wyrazów albo nie rozumieć informacji w hałasie. Przy poważniejszym ubytku dziecko na ogół posiłkuje się odczytywaniem komunikatów z ruchu warg. Ważna jest więc rola nauczyciela i jego umiejętność przystosowania się do sytuacji.

Ewaluacja ucznia oraz właściwe pomoce dydaktyczne

Szkoła powinna przygotować dzieci z aparatem słuchowym do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, a do tego potrzeba regularnej oceny umiejętności ze sfery emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej. Uczniowie z niedosłuchem lepiej pracują z nowoczesnymi materiałami dydaktycznymi, bogatymi w ilustracje, wykresy, diagramy.

Na zakończenie

Rodzice pozostający w dobrym kontakcie z nauczycielami oraz inwestujący w aparaty słuchowe zapewniają najlepsze warunki rozwoju społecznego i oczywiście intelektualnego dziecka z niedosłuchem. Coraz więcej szkół rozumie problemy zdrowotne uczniów i przygotowuje kadrę do nowych wyzwań.

You may also like

Read More