Twój biznes

Pandemia a gospodarka magazynowa – co się zmieniło?

wyposażenie magazynu

Pandemia wymusiła duże zmiany w zachowaniach konsumentów, ale też w prowadzeniu wielu działalności gospodarczych, które mierzyły się z problemem całkowitego zakazu prowadzenia biznesu. Jak pandemia wpłynęła na gospodarkę magazynową? Negatywnie, a może wręcz przeciwnie?

Potrzeba większej dywersyfikacji produkcji

Wiele przedsiębiorstw, chociażby z sektora motoryzacyjnego zamawiało podzespoły z krajów azjatyckich ze względu na niskie ceny. Pandemia zmieniła większość relacji biznesowych, ponieważ okazało się, że bez dywersyfikacji i dostępności wielu elementów na miejscu, najlepiej we własnym kraju, trudno mówić o kontynuacji produkcji. Częściowe załamanie łańcucha dostaw dało do myślenia dużym producentom i dotychczasowym zwolennikom ściągania tanich części z dalszych zakątków świata. Pandemia pokazała, że magazyny i produkcja na miejscu opłacają się bardziej.

Zachowania konsumentów wymuszają zmiany w wyposażeniu magazynów

Gospodarka magazynowa nie ucierpiała tak bardzo na pandemii ze względu na duży wzrost sektora e-commerce. Zamknięte, stacjonarne przedsiębiorstwa wymusiły powstanie sklepów online i mobilnej obsługi. I w tym momencie najbardziej zyskały magazyny z efektywnym systemem do zarządzania WMS. Od magazynów e-commerce wymaga się właściwie stałej, całodobowej dostępności i obsługi zwrotów. Właściciele sklepów internetowych skupiają się teraz na pozyskiwaniu zamówień, a dalsze czynności przekazują całkowicie magazynom. Pandemia przyśpieszyła decyzje dotyczące inwestycji w wyposażenie magazynu. Przedsiębiorcy doszli do wniosku, że potrzeba większej przestrzeni, rozbudowy poziomej i pionowej, przystosowania do większości grup produktów, nawet pierwszej potrzeby.

Magazyny odpowiedzialne za zachowanie ciągłości obsługi konsumentów

W Polsce magazyny budowało się dotychczas przy największych aglomeracjach, ale pandemia nieco zmieniła ten trend, a inwestorzy interesują się nawet kierunkiem wschodnim. Zmieniła się jedna z podstawowych zasad zarządzania z just in time na just in case, więc magazyny utrzymują znacznie większe zapasy umożliwiające szybką reakcję na złamane łańcuchy dostaw. Ciągłość zaopatrzenia okazała się kluczowa dla społeczeństwa. Pandemia zdecydowanie przyśpieszyła proces automatyzacji. Częściowo przez rygorystyczne normy sanitarne i przez odejście wielu pracowników.

Magazyny bliżej klienta

Deweloperzy związani z rynkiem magazynowym przez pandemię zaczęli budować po prostu bliżej konsumenta, grupy docelowej. Oczywiście wraz ze wzrostem konkurencyjności pojawia się potrzeba ciągłego ograniczania kosztów operacyjnych, chociażby przez nowe systemy do zarządzania magazynem. Niestety Polska wyróżnia się niewielkim udziałem inwestycji w stosunku do PKB, a tylko Grecja znajduje się na gorszej pozycji w Europie. Gospodarka magazynowa zależy bezpośrednio od innych procesów występujących w gospodarce i od preferencji konsumentów, a te wraz ze wzrostem inflacji znowu się zmieniają. Elastyczność to zatem jedno z najlepszych rozwiązań, nie tylko dla prowadzenia magazynu, ale właściwie każdego biznesu.

You may also like

Read More