Twój biznes

Jak odzyskać dług, kiedy dłużnik przebywa za granicą?

windykacja zagraniczna

Coraz więcej osób decyduje się na wyjazd zagranicę z bardzo różnych potoków. Najczęściej w celach turystycznych lub do pracy, niestety zdarza się też, że za wyjazdem stoją długo w Polsce, których dłużnik nie chce spłacać. Jego ucieczka stwarza dla wierzyciela wiele problemów, z którymi nie będzie w stanie sam sobie poradzić. Co w takim przypadku? Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy specjalisty i windykacja zagraniczna.

Jak odnaleźć dłużnika za granicą? 

Aby windykacja zagraniczna była skuteczna, kluczowe znaczenie ma ustalenie adresu, pod którym aktualnie przebywa dłużnik. Szukanie takiej osoby na własną rękę może być trudne. Co prawda czasem za pomocą informacji w sieci można ustalić orientacyjne miejsce, w którym przebywa, jednak co do tego nie można mieć całkowitej pewności. Ponadto dłużnik może się zorientować, że jest poszukiwany przez wierzyciela i szybko zmienić miejsce swojego pobytu. Z tego też względu dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalisty, czyli firmy windykacyjnej. Najlepiej skorzystać z oferty firmy, dla której specjalizacją działania jest windykacja zagraniczna.

Przy ustalaniu adresu dłużnika można skorzystać również z pomocy prywatnego detektywa. Znając miejsce pobytu dłużnika, można rozpocząć z nim negocjacje, które zaczynają się od pism windykacyjnych, których celem jest polubowne załatwienie sprawy. Jeżeli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, przy znajomości adresu dłużnika łatwiej będzie wszcząć postępowanie sądowo-egzekucyjne. Warto również podkreślić, że zgodnie z zapisami art. 138 Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli doręczający nie zastanie adresata w miejscu jego zamieszkania, ma prawo do oddania korespondencji innemu domownikowi, administracji czy dozorcy domu.

Jak odzyskać dług, gdy dłużnik przebywa za granicą?

Polski komornik niewiele może zdziałać, gdy dłużnik przebywa poza granicą kraju. Zgodnie z prawem nie ma on wówczas prawa do zajęcia nieruchomości ulokowanych poza granicami kraju, ani pieniędzy znajdujących się na zagranicznym koncie. Nie komornik a radca prawny (napisze i pomoże złożyć do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty) bądź profesjonalna firma zajmująca się egzekucjami zagranicznymi w tym przypadku będzie najbardziej pomocna.

W przypadku zagranicznych egzekucji należności koszty wszczęcia postępowania egzekucyjnego zawsze będzie ponosił dłużnik. Nie jest to dla niego korzystne przede wszystkim ze względu na to, że ich wysokość może być kilkukrotnie wyższa niż koszty tego samego postępowania prowadzonego na terenie Polski.

Odzyskanie długu w przypadku dłużników przebywających poza granicami kraju nie jest łatwe i może być czasochłonne, z czym należy się liczyć, decydując się na zagraniczną windykację. Nie oznacza  to jednak, że odzyskanie długo jest niemożliwe. Wymaga po prostu więcej czasu i cierpliwości, a także pomocy specjalisty, który będzie wiedział jak najłatwiej  przeprowadzić całą procedurę.

You may also like

Read More