Twój biznes

Transport leków – jakich warunków wymaga?

transport leków

Przewożenie różnego rodzaju farmaceutyków oraz substancji niezbędnych do ratowania zdrowia i życia ludzkiego jest niezwykle ważne, ale jednocześnie trudne. Nieodpowiednie przechowywanie lub narażanie na działanie czynników zewnętrznych może bowiem wpływać na ich jakość lub powodować, że stracą zupełnie swoje właściwości. Jak zatem transportować leki, aby spełnione były wszystkie warunki?

W jaki sposób powinny być przewożone farmaceutyki?

Dostarczanie leków z miejsca, w miejsce bywa często kluczowe dla ludzkiego zdrowia i życia. Warto więc wiedzieć, że w przypadku niektórych substancji bardzo ważny może być czas takiej dostawy, a co za tym idzie wybór możliwie jak najszybszej drogi i odpowiedniego środka transportu. Przyjmuje się, że w większości przypadków, temperatura wewnątrz pojazdu przewożącego leki nie powinna być wyższa niż 25 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%. Wszystko jednak zależy głównie od tego, z jakimi konkretnie farmaceutykami mamy do czynienia. Każdy środek transportu, którym przewożone są leki, powinien posiadać skalibrowane urządzenia dokonujące pomiarów, gdyż w razie wypadku lub jakiejkolwiek kontroli są one niezbędne.

Jak przewozić konkretne leki i substancje medyczne?

Transport medyczny, to nie tylko przewóz leków, ale często także narządów czy krwi. Przechowywane są one wówczas w specjalnych komorach, które zapewnić im mają ochronę przed wysoką temperaturą i umożliwić dostarczenia na miejsce. Transport szczepionek może odbywać się w temperaturze pokojowej, jednak tylko wtedy, jeżeli nie trwa on dłużej niż godzinę. Każdy, kto transportuje leki musi również pamiętać o tym, aby odpowiednio je oznaczyć. Inni uczestnicy ruchu drogowego powinni wiedzieć, że mają do czynienia z pojazdem przewożącym farmaceutyki. Znajdujące się w poszczególnych środkach transportu chłodnice i sprzęty muszą posiadać wszelkie niezbędne dokumenty, świadczące o ich dobrym stanie.

Kto może przewozić leki?

Gwarancją na to, że produkty lecznicze będą dostarczone na miejsce w odpowiednich warunkach jest przeszkolenia wszystkich ludzi, którzy w takim procesie biorą udział. Kierowca samochodu przewożącego leki musi bowiem wiedzieć jak zabezpieczyć towar oraz jaka temperatura powinna panować wewnątrz pojazdu. W razie konieczności, dobrze jest także wyposażyć przewoźnika w specjalny podręcznik, do którego będzie mógł sięgnąć w razie wątpliwości.

Podczas transportu leków warto mieć także na uwadze fakt, że są to produkty, do których nie powinny mieć dostępu osoby nieupoważnione. Wszystkie przewożone substancje muszą zatem być szczelnie zamknięte, a w samochodzie powinny znajdować się alarmy oraz systemy GPS, które umożliwią nadzór nad wybranym środkiem transportu.

You may also like

Read More