Zdrowie i uroda

Leczenie zębów pod narkozą – kiedy warto zdecydować się na to rozwiązanie?

leczenie zębów pod narkozą

Leczenie zębów w znieczuleniu ogólnym, popularnie nazywane „leczeniem pod narkozą”, umożliwia przeprowadzenie skomplikowanych lub długotrwałych zabiegów stomatologicznych w niemalże bezbolesny dla pacjenta sposób. Wykonuje się je w renomowanych klinikach dentystycznych, a jego zakres obejmuje m.in.: chirurgiczne leczenie stomatologiczne, stomatologię zachowawczą, leczenie endodontyczne, protetykę i implantologię.

Kto może z niego skorzystać?

Leczenie stomatologiczne pod narkozą jest wskazane głównie w sytuacjach rozległych zabiegów o trudnym do oszacowania czasie trwania. Wykonuje się je także u pacjentów z uczuleniem na substancje stosowane w znieczuleniu miejscowym oraz z ostrymi i rozległymi stanami zapalnymi w okolicy szczękowo-twarzowej.

Tego typu leczenie można również przeprowadzić u osób, z którymi kontakt jest utrudniony lub niemożliwy, np. w zaburzeniach psychicznych lub upośledzeniu. Mogą z niego skorzystać również osoby cierpiące na dentofobię, czyli paniczny strach przed leczeniem zębów. Wskazane jest także u maluchów, które nie są w stanie współpracować z lekarzem, a jednocześnie zaniedbania w ich leczeniu stomatologicznym zagrażałyby ich zdrowiu.

Bezwzględnym przeciwskazaniem do leczenia zębów pod narkozą jest brak zgody lekarza, ostre infekcje górnych dróg oddechowych lub nieustabilizowane choroby przewlekłe, np. cukrzyca, nadciśnienie, astma. W żadnym wypadku nie można go przeprowadzić także u osób posiadających udokumentowaną reakcję alergiczną na stosowane podczas niego leki i środki medyczne.

Jak przygotować się do zabiegu?

Przed zabiegiem należy usunąć wszelkiego rodzaju protezy zębowe, szkła kontaktowe, a także biżuterię. Na dobę przed procedurą nie należy pić żadnego alkoholu. W celu zminimalizowania ryzyka zachłyśnięcia się, na 6 h przed podaniem narkozy nie powinno spożywać się żadnych posiłków i pić płynów. Na sam zabieg należy ubrać się w wygodną i luźną odzież.

Jak wygląda leczenie zębów pod narkozą?

Przeprowadzenie leczenia stomatologicznego pod narkozą, wymaga spełnienia rygorystycznych warunków odnośnie sprzętu i kompetencji personelu. W celu kwalifikacji do zabiegu konieczne jest przeprowadzenie przez lekarza anestezjologa szczegółowego wywiadu z pacjentem lub jego opiekunem prawnym. Ma on na celu wykluczenie wszelkich możliwych przeciwskazań. Niezbędne jest również wykonanie zdjęcia ortopantomograficznego i przeprowadzenie wszelkich zleconych badań dodatkowych.

W samej procedurze oprócz lekarza stomatologa i anestezjologa uczestniczy także asysta stomatologiczna i pielęgniarka anestezjologiczna. Bardzo często stosowana jest również premedykacja mająca na celu uspokojenie pacjenta przed podaniem właściwego znieczulenia. Sam zabieg może trwać nawet kilka godzin. Jednocześnie pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości bólowych, a stres związany z leczeniem zredukowany jest do minimum.

Po przeprowadzeniu zabiegu pacjent musi pozostać pod obserwacją anestezjologa do momentu całkowitego ustąpienia skutków narkozy. Powinien być również monitorowany przez pierwsze 24 h po wykonaniu procedury. W pierwszej dobie po zabiegu nie należy spożywać alkoholu, prowadzić pojazdów lub obsługiwać sprzętów mechanicznych.

Podsumowanie

Leczenie zębów pod narkozą przeprowadzone w sposób prawidłowy jest całkowicie bezpieczne i nie wiąże się z żadnym poważnym ryzykiem. Co więcej w niektórych przypadkach jest to jedyna metoda leczenia możliwa do zastosowania u pacjentów. Na jej korzyść przemawia również bezbolesność i zredukowanie odczuwanego stresu.

You may also like

Read More