Uncategorized

Psychiatra dziecięcy – zakres usług

psychiatra dziecięcy

Dzieci, u których występują zaburzenia natury psychicznej potrzebują profesjonalnej pomocy. Opiekunowie samodzielnie nie są w stanie zapewnić im maksymalnego wsparcia i bezpieczeństwa, dlatego w tej sytuacji powinien wkroczyć psychiatra dziecięcy.

Kim jest psychiatra dziecięcy?

Psychiatra dziecięcy to specjalista do spraw zdrowia psychicznego dzieci. Do jego podstawowych zadań należy rozpoznawanie, leczenie i rehabilitacja dzieci, u których wystąpiły zaburzenia psychiczne. Ich przyczyny mogą być bardzo różne, a tylko specjalista z odpowiednim doświadczeniem jest w stanie postawić właściwą diagnozę.

Zaburzenia psychiczne mogą mieć podłoże biologiczne, psychologiczne lub środowiskowe. Dziecko może urodzić się także z niepełnosprawnością intelektualną lub mogą u niego wystąpić zaburzenia w skutek przebytych traum i innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Jakie umiejętności powinien posiadać psychiatra dziecięcy?

Psychiatra dziecięcy musi mieć przede wszystkim odpowiednie wykształcenie, przede wszystkim specjalizację II stopnia z psychiatrii, a świadczone przez niego usługi medyczne muszą odbywać się na jak najwyższym poziomie. W końcu psychika to sfera bardzo delikatna, szczególnie u dzieci.

Praca z pacjentem borykającym się z problemami psychicznymi jest bardzo trudna, wymaga konkretnych cech osobowości, z którymi lekarz często się rodzi, ale może także je szlifować na szkoleniach oraz w praktyce zawodowej.

Aby psychiatra mógł pracować z dziećmi, przede wszystkim musi zdobywać wiedzę z zakresu neurologii dziecięcej, pediatrii, socjologii i psychopatologii.

Psychiatra dziecięcy – zakres usług

Jeżeli w Twojej rodzinie występują obciążenia natury psychicznej, koniecznie warto obserwować dziecko i sprawdzać, czy wraz z genami nie zostało mu przekazane obciążenie tego rodzaju. Wczesna diagnoza problemu może uchronić dziecko przed wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami i nie doprowadzi do zahamowania jego rozwoju.

Psychiatra dziecięcy poddaje dziecko pełnej diagnozie, gdy występują u niego zaburzenia emocjonalne i behawioralne, ogólne dostrzegane zmiany w zachowaniu, trudności w relacjach społecznych, moczenie nocne, opróżnienia w rozwoju, postawa wycofania i wiele innych.

U psychiatry można pokonać wraz z dzieckiem wiele dolegliwości np. bezsenność, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, schizofrenię, zaburzenia psychiczne, fobie, zaburzenia rozwojowe, zaburzenia nerwicowe, upośledzenia umysłowe oraz innego rodzaju dolegliwości, które są niepokojące dla rodziców.

Wizyta u psychiatry dziecięcego nie jest niczym starszym i nie powinna wywoływać wstydu. Warto prosić o pomoc, szczególnie w tak delikatnej sferze jak psychika. Psychiatra może zalecić psychoterapię lub leczenie farmakologiczne, gdy będzie ono niezbędne. Wszelkie działania zostaną jednak wdrożone po przeprowadzeniu diagnozy i poznaniu przyczyny problemu.

Wiele zaburzeń natury psychicznej uda się pokonać rozmową, zmianą sposobu myślenia oraz ćwiczeniami relaksacyjnymi. Dziecko widząc inny model postępowania znów zacznie cieszyć się życiem.

You may also like

Read More